Bli återförsäljare

Bli återförsäljare av Hobokit

Kontakta  JAGS

Alla produkter – inklusive den genomskinliga enlitersnecessären – är anpassade enligt gällande restriktioner för handbagage på flygplan. Packa och förbered hemma så går det lättare och snabbare genom säkerhetskontrollen.  Läs mer om restriktionerna – Vätskor i handbagaget

Med Hobokitkonceptet-med tomma flaskor och burkar- kan du anpassa produktmängd efter restillfälle. Läs mer under Resenecessär