Är du en Hobo?

Under 1900-talet fanns det i USA många kringflyttande arbetare utan varken permanent hem eller arbete. Dessa var respektfulla, självständiga och stolta människor. De kallades hobos. Hobos reste vitt och brett för att ta sig dit arbete fanns. För att underlätta kringresandet utvecklades ett teckensystem med syftet att förse andra hobos med information, varningar och anvisningar. Dessa tecken gjorde resor och transporter enklare, säkrare och smartare. Idag har ordet hobo olika innebörder, och är bland annat ett populärt uttryck för personer som reser mycket i tjänsten. Och det innebär fortfarande att vara resesmart och självständig. Hobo mottot har ju alltid varit Travel Intelligence.

Så – är du en hobo?